Pünkösdi igehirdetés sorozat templomainkban

Pünkösdi igehirdetés sorozat templomainkban

Igehirdető: Ittzés János nyug. evangélikus püspök


Alsógödi evangélikus templom, június 2. (péntek), 18:00 óra
„Wir sind Bettler; hoc est verum. / Koldusok vagyunk; ez az igazság.”
(Luther utolsó kézírása)
Lk 6,20–26 — Csak a szegények lesznek gazdagokká

Dunakeszi evangélikus templom, június 3. (szombat), 18:00 óra
„Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre méltó...” (Heidelbergi disputáció, 28. tétel)
Lk 7,36–50 — Csak a bűnösök tudnak szeretni

Alsógöd és Dunakeszi, június 4. (pünkösd ünnepe), 9:15 óra és 10:45 óra
„Ha pedig a Szentlélek nem hirdetteti, és nem kelti életre az igét a szívben, hogy megragadja azt, akkor kárba vész.” (Nagy káté)
4Móz 11,11–17.24–29 — „Bárcsak az ÚR egész népe próféta volna...”

Pénteken és szombaton szerény szeretetvendégség követi az igei alkalmat, amelyre ugyancsak szeretettel várunk mindenkit! Ha lehetséges, járuljunk hozzá enni-, vagy innivaló adománnyal!