Támogatás

Gyülekezetünk egyházfenntartói járulékból, adományokból és perselypénzből fedezi működési költségeit. Arra törekszünk, hogy felelősen, takarékosan és célszerűen használjuk fel a rendelkezésre álló keretet, emellett hálával és köszönettel fogadjuk az adományokat a következő bankszámlaszámokra.


Bankszámlaszámaink

11742104-20036940  Dunakeszi Evangélikus Egyházközség bankszámlaszáma
11742104-20053471 Gödi Evangélikus Leányegyház bankszámlaszáma

A hatályos adótörvények szerint minden adózó rendelkezhet személyi jövedelemadója kétszer 1 %-áról.
Az egyik 1 % egyházak részére ajánlható fel. Minden bejegyzett egyháznak van egy négyjegyű technikai száma, - a Magyarországi Evangélikus Egyházé  0035 - melyet fel kell tüntetni a megfelelő rendelkező nyilatkozaton.

Személyi jövedelemadó 1 %

A másik  1 % nonprofit társadalmi szervezetek, alapítványok számára ajánlható fel. Erre egy másik űrlap szolgál, melyre a társadalmi szervezet, alapítvány adószámát (11 jegyű szám, az utolsó kettő és az azt megelőző egy kötőjelekkel elválasztva a többitől) kell feltüntetni.

Az űrlapokra felírható az egyház illetve alapítvány neve is, de ez nem kötelező. A kitöltött űrlapokat egy kis borítékba kell tenni, a borítékon kell feltüntetni az adózó nevét, lakcímét és adóazonosító jelét (10 jegyű szám közök és kötőjelek nélkül).

Fontos:
a nyilatkozaton csak a kedvezményezett, a kis borítékon csak az adózó adatai szerepeljenek. Utána a leragasztott borítékot alá kell írni úgy, hogy az aláirás menjen keresztül a leregasztáson. Akinek az adóbevallását a munkahelye elkészíti, annak a borítékot a rendelkező nyilatkozatokkal a munkahelyén kellett leadnia, aki az adóbevallását maga készíti el és adja be, az az adóbevallás első oldalán a megfelelő rovatban tüntesse fel, hogy egy vagy két rendelkező nyilatkozatot csatolt a bevalláshoz és a nyilatkozato(ka)t tartalmazó kis borítékot tegye az adóbevallás mellé a nagy borítékba és úgy adja föl. Az önadózók számára a bevallás beadásának határideje májusban van, a pontos dátum évről-évre változhat.
Kérjük minden személyi jövedelemadót fizető hívünket,
hogy adója kétszer 1 %-áról rendelkezzen egyházunk javára!

 
A nonprofit társadalmi szervezetek, alapítványok részére felajánlható 1 %-hoz segítségül az alábbi két internetoldalt javaslom. Az oldalakon található kereső segítségével kiválasztott alapítvány javára szóló rendelkező nyilatkozat ki is nyomtatható.
 
www.lutheran.hu/z/portal/hirdetes/1szazalek
www.nonprofit.hu

Adminisztratív okok miatt a Mezei József Evangélikus Alapítványt meg kell szüntetnünk, ez már adó 1 % felajánlásokat nem tud fogadni.
Gyülekezetünk új alapítványt hozott létre, melynek neve Hespné Házos Mária Evangélikus Alapítvány lett. Az új alapítvány éveken belül fogadhat 1%-os felajánlásokat. Régi és új alapítványunk is minden erejével a gyülekezet hitéleti tevékenységeit támogatja.

Addig is arra buzdítjuk gyülekezetünk tagjait és támogatóit, hogy más evangélikus alapítványok számára címezzék adó 1 % felajánlásaikat.