GyIK

A leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat igyekeztünk összeszedni egy csokorba. Amennyiben további kérdése lenne, szeretettel várjuk jelentkezését.

Egyházfenntartói járulék

Tudod-e, hogy gyülekezetünk – a többihez hasonlóan – a gyülekezeti tagok anyagi támogatásával saját magát tartja fenn?

Bevételeink zömét az egyházfenntartói járulék, az adomány és a perselypénz jelenti, amelyből az alábbi költségeket fedezzük: - a lelkész fizetését - a hitoktatáshoz szükséges eszközöket; - a templom, a parókia és a gyülekezeti terem rezsijét, karbantartását; - a lelkész hivatalos útiköltségét, a szolgálati autó fenntartását; - minden egyéb, kisebb-nagyobb kiadást. Ezen felül az Északi Evangélikus Egyházkerülettől évi 860.000 Ft ún. működési támogatásban részesülünk, ugyanakkor az államtól és az országos egyháztól 0 Ft támogatást kapunk. További külső forrásokat kizárólag pályázati úton, alkalmanként van lehetőségünk gyűjteni.

Mennyi az egyházfenntartói járulék összege?

A presbitérium azt kéri, hogy minden aktív kereső gyülekezeti tag havi 2500 Ft-ot vagy – magasabb jövedelem esetén – havi jövedelmének 1,75%-át fizesse be egyházfenntartói járulékként. Ezt családonként egy összeg-ben, havonta utalva célszerű teljesíteni.

Nyugdíjas testvéreinktől – anyagi erejükhöz mérten – havi 1500 Ft-ot kérünk.

Miért fontos, hogy név szerint fizessek, és ne csak a perselybe dobjak be egy nagyobb összeget?

Egyházi törvényeink értelmében az rendelkezik gyülekezeti tagként szavazati joggal, aki betöltötte a 18. életévét, és igazolhatóan fizetett egyházfenntartói járu-lékot és/vagy adományt. A perselybe dobott pénz ugyan jelentős bevételi forrás a gyülekezet számára, de a befizető személye értelemszerűen rejtve marad.

Tudod-e, hogy a gyülekezeti tagoktól befolyt összeg éppen fedezi a működési költségeket?

Ha felújítás, beruházás szükséges a templomokban, a parókián vagy a gyülekezeti teremben, azt csak (önkormányzati, egyházi, állami) pályázatokból tudjuk fedezni.

Hogyan fizethetem be az adományt, illetve az egyház-fenntartói járulékot?

- Készpénzben a pénztárosoknál:
Dunakeszin: Czakó Piroska, +36 (20) 342 5209
Gödön: Nemesi Krisztina, +36 (30) 928 0470

- Átutalással a gyülekezeti számlákra, a „Közlemény” rovatban a név és a lakcím feltüntetésével:
Dunakeszi: OTP 11742104-20036940
Göd: OTP 11742104-20053471

Felajánlhatom-e adóm 1%-át az egyház javára?

A Dunakeszi Evangélikus Egyházközösség életre hívta a Hespné Házos Mária Evangélikus Alapítványt (adóazonosító száma: 18651797-1-13), amely számára a személyi jövedelemadó egy százaléka felajánlható. Kérjük ne feledje, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházat is támogathatja személyi jövedelemadója másik 1%-val. Amennyiben úgy dönt, személyi jövedelemadójának egy százalékával támogatja egyházunkat, illetve alapítványunkat, ezen nyilatkozata visszavonásg érvényes marad, tehát jövőre nem kell ismét rendelkeznie.