Családi istentisztelet

Gyülekezetünkben minden hónap utolsó vasárnapján családi istentiszteletre kerül sor az alsógödi (9:15-kor) és a dunakeszi (10:45-kor) templomban.


Miben más és mitől családi ez az istentisztelet?

Egyrészt ezek az alkalmak hangsúlyosabban fordulnak a családok, a kisebbek, a gyermekek felé. Azt gondolom, többen vannak olyanok, akik egy hosszabb, hagyományos istentiszteleti alkalomra vonakodnak eljönni, mivel attól tartanak, hogy kisgyermekük azt nem fogja kibírni, vagy esetleg zavarni fogja mások figyelmét. A családi istentiszteletek jó értelemben oldottabb légkörében a kisgyermekek csivitelése is az istentisztelet részévé válik, és egyáltalán nem zavaró tényező, hanem éppen a Jézus által hívott („Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!” Mk 10,14) legkisebbek örömének megnyilvánulása az Úr közelében.

A családokhoz történő odafordulást mutatja az is, hogy a prédikáció ezeken az alkalmakon nem a szószékről történik, hanem lelkészünk az oltártér elől, a gyülekezet körében állva hirdeti Isten igéjét, és kérdéseivel a gyermekeket is bevonja az igéről való gondolkodásba. Az igehirdetést vetített képek kísérik, amelyek a legkisebbek figyelmét is megragadják, és segítenek Isten üzenetének megértésében és elraktározásában.

    Az énekek is mások ezeken az alkalmakon, ugyanis nem énekeskönyvünk hagyományos korálénekeit énekeljük, hanem az Új ének, illetve Zarándokének című énekfüzetek énekeit gitár és zongora kíséretével.
    Másrészt azért is családi ez az istentisztelet, mert a családok tagjai, a gyülekezeti tagok is részt vesznek a liturgiában, mégpedig a zsoltárolvasásban (amely a gyülekezettel váltakozva történik), az imádság- és igeolvasásban. Aki szívesen végezne olvasói szolgálatot, az lelkészünknél, Chikán Katalinnál jelentkezhet erre a családi istentiszteletet megelőző héten.

Hónapról hónapra nagy örömet jelent, hogy családi istentiszteleteinken sűrűbben megtelnek templomaink padjai. Tudhatjuk, mert látjuk, hogy Urunk építi gyülekezetét és az Ige köré gyűjti a kicsiket és nagyokat egyaránt. Isten adja, hogy azok, akik ezeknek az alkalmaknak a révén kapcsolódnak be szorosabban gyülekezetünk életébe, azok később a hagyományos istentiszteleti alkalmakat is magukénak érezzék!
Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat családi istentiszteleteinkre és egyéb gyülekezeti alkalmainkra, amelyeket honlapunkon az „Alkamaink” menüpont alatt találhatnak meg!