Támogatás

Gyülekezetünk egyházfenntartói járulékból, adományokból és perselypénzből fedezi működési költségeit. Arra törekszünk, hogy felelősen, takarékosan és célszerűen használjuk fel a rendelkezésre álló keretet, emellett hálával és köszönettel fogadjuk az adományokat a következő bankszámlaszámokra.


Bankszámlaszámaink

11742104-20036940  Dunakeszi Evangélikus Egyházközség bankszámlaszáma
11742104-20053471 Gödi Evangélikus Leányegyház bankszámlaszáma

A hatályos adótörvények szerint minden adózó rendelkezhet személyi jövedelemadója kétszer 1 %-áról.
Az egyik 1 % egyházak részére ajánlható fel. Minden bejegyzett egyháznak van egy négyjegyű technikai száma, - a Magyarországi Evangélikus Egyházé  0035 - melyet fel kell tüntetni a megfelelő rendelkező nyilatkozaton.

Személyi jövedelemadó 1 %

A másik 1% nonprofit társadalmi szervezetek, alapítványok számára ajánlható fel. Erre egy másik űrlap szolgál, melyre a társadalmi szervezet, alapítvány adószámát (11 jegyű szám, az utolsó kettő és az azt megelőző egy kötőjelekkel elválasztva a többitől) kell feltüntetni.

Az űrlapokra felírható az egyház illetve alapítvány neve is, de ez nem kötelező. A kitöltött űrlapokat egy kis borítékba kell tenni, a borítékon kell feltüntetni az adózó nevét, lakcímét és adóazonosító jelét (10 jegyű szám közök és kötőjelek nélkül).

Fontos:
a nyilatkozaton csak a kedvezményezett, a kis borítékon csak az adózó adatai szerepeljenek. Utána a leragasztott borítékot alá kell írni úgy, hogy az aláirás menjen keresztül a leregasztáson. Akinek az adóbevallását a munkahelye elkészíti, annak a borítékot a rendelkező nyilatkozatokkal a munkahelyén kellett leadnia, aki az adóbevallását maga készíti el és adja be, az az adóbevallás első oldalán a megfelelő rovatban tüntesse fel, hogy egy vagy két rendelkező nyilatkozatot csatolt a bevalláshoz és a nyilatkozato(ka)t tartalmazó kis borítékot tegye az adóbevallás mellé a nagy borítékba és úgy adja föl. Az önadózók számára a bevallás beadásának határideje májusban van, a pontos dátum évről-évre változhat.
Kérjük minden személyi jövedelemadót fizető hívünket,
hogy adója kétszer 1 %-áról rendelkezzen egyházunk javára!

 
A nonprofit társadalmi szervezetek, alapítványok részére felajánlható 1 %-hoz segítségül az alábbi két internetoldalt javaslom. Az oldalakon található kereső segítségével kiválasztott alapítvány javára szóló rendelkező nyilatkozat ki is nyomtatható.
 
www.nonprofit.hu

Egyházfenntartói járulék

Az egyházfenntartói járulékkal, mértékével, a fizetés módjával, az érintettek körével a Gyakran ismételt kérdések oldalon talál további információkat. 

Hespné Házos Mária Evangélikus Alapítvány

A NAV 2017. november 10.-én kelt levele nyomán a Hespné Házos Mária Evangélikus Alapítvány 2018. január 1.-ével jogosult lett 1 %-os felajánlások fogadására.

Az Alapítvány adóazonosító száma: 18651797-1-13

Itt ellenőrizhető a keresőben az Alapítvány 1 %-os jogosultsága (név alapján kereshető).

Részlet az Alapítvány alapítóleveléből (az alapítvány fő tevékenységei):

  • A Dunakeszi Evangélikus Egyházközség hitéleti központjának - templomának, gyülekezeti helységeinek, parókiájának és ezek környezetének karbantartása, rendszeres ápolása és a lehetőségek szerinti továbbfejlesztése
  • Gyermek, ifjúsági, felnőtt egyházi, kulturális, sport tevékenységek szervezése nemcsak gyülekezeti tagok számára
  • Szociálisan hátrányos helyzetű családok számára rendszeres adománygyűjtés és kiosztás (felekezeti hovatartozástól függetlenül)
  • Dunakeszi Evangélikus Egyházközség területén élő idős gyülekezeti tagok látogatása, lelki gondozása
  • Az egyházközséghez tartozók emberi jogainak védelme.


Várjuk a megtisztelő felajánlásokat!


Erős vár a mi Istenünk!

Tarján Gábor
alapítványi elnök
m:+36 20 502-7775
tarjan.gabor@magicom.hu