Anyák napja

2020.05.03

Két imádsággal szeretnék köszönteni az édesanyákat és az édesapákat is!


Imádság az édesapákért

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy te olyan vagy nekem, mint a mindig éber, biztonságot árasztó, szerető apa, aki akkor is szemmel követi gyermekét, amikor ő daccal elfordul tőle. Szeretnék én is ilyen lenni szeretteim számára, hogy akkor is az erőt, kitartást, türelmet és bölcsességet sugározzam, amikor magam sem tudom, mi lenne a legjobb megoldás.

Ma már tudom, hogy te utat mutattál nekem Jézus Krisztusban, és megtanultam a felelősséget viselni úgy, mint a kereszthordozást. Neked köszönöm a szülői/keresztszülői/nagyszülői/dédszülői hivatást, amellyel téged képviselhetlek. Adj ebben a vészterhes időkben nekünk, férfiaknak még nagyobb bizalmat Tebenned, mert aki mennyei Atyjára hagyatkozik, az övéit is a jó úton tudja tartani. Amikor hozzád fordulok, hadd legyek én is gyermek, aki feltekinthet Rád. Köszönöm, hogy közel vagy, elérhetek hozzád az igében és az imádságban. Hálás vagyok azokért is, akiket mellém adtál, akár a Földön, akár nálad élnek: szüleimért, keresztszüleimért, nagy- és dédszüleimért, gyermekeimért, unokáimért és rokonaimért. Legyen őrző áldásod mindannyiunkon.

Ámen.

Imádság az édesanyákért

Anyák, keresztanyák, nagymamák és dédnagymamák imádságával köszöntjük gyülekezetünk nevében a nőket! Ha mégsem vonatkozna semelyik szerep a családtagokra, akkor tágabb környezetünkbe bátran adjuk tovább ezt a köszöntést!

Úr Jézus Krisztus! Te is anyától születtél, és megtapasztaltad ennek a kapcsolatnak minden mélységét és magasságát. Könyörgünk most sajátjainkért, hiszen te tudod, hogy milyen az anya szeretete gyermekei felé: aggódó, soha meg nem szűnő, gondoskodó. Hálás a szívünk, hogy ezt megtapasztalhatjuk, és ajándékot élhetünk meg a szülői és a gyermeki létben. Imádkozunk azokért az idősekért, akiknek ellátását gyermekeik most még inkább felveszik.

Adj erőt mindazoknak, akik közülünk elviselhetetlenül sok teher alatt vannak, és hozzád kiáltanak segítségért a betegápolásban, a gyermekek ellátásban és tanulásában, a háztartási és munkahelyi feladatok közepette, az egyedüllét félelmében vagy a túlzsúfolt otthon zajában.

Végy bennünket szárnyaid alá, hogy ott megpihenhessünk, és családunk melegét így tőled kapva tudjuk szétárasztani. Hálásak vagyunk azokért, akiket mellénk adtál, akár a Földön, akár nálad élnek: szüleinkért, keresztszüleinkért, nagy- és dédszüleinkért, gyermekeinkért, unokáinkért és rokonainkért. Legyen őrző áldásod mindannyiunkon.

Ámen.