Egy lelkész portréja

Egy lelkész portréja

Mezei József szolgálata az alagi-dunakeszi evangélikus gyülekezetben


Mezei József evangélikus lelkész kiemelkedő alakja Dunakeszi és Alag evangélikus gyülekezetének. Az ekkor Újpesthez tartozó szórvány élén eltöltött mintegy húsz évnyi lelkipásztori munka (1932-1951) sok gyümölcsöt hozott a közösség életében: a különböző korosztályok számára rendszeresen működő csoportok alakultak, számos program és előadás, erősítette a tagok összetartozását, de a fellendülést leginkább az 1939-re felépült templom mutatta, amely azóta is szolgálja Dunakeszi és Alag evangélikus egyházközségét.

Az Evangélikus Országos Levéltár (továbbiakban EOL) őrzi Mezei József hagyatéki iratanyagát, amely a korábban megjelent helytörténeti munkák és a szemtanúk visszaemlékezésein túl további információkat biztosít a lelkipásztor munkájával és a településünkön élő evangélikusok történetével kapcsolatban. E tanulmány elsősorban az EOL-ban fellelhető dokumentumokra építve kíván teljesebb képet nyújtani a gyülekezet mindennapjairól, valamint Mezei József életének fontosabb állomásairól.

A hagyatéki anyag azt tükrözi, hogy az Újpesten eltöltött időszak a lelkész pályafutásának legfontosabb állomása volt. A magánlevelezéseken túl több irat fennmaradt az egyházközség igazgatásával kapcsolatban is, melyek szintén a fiókegyházért végzett áldozatos munkájáról tesznek tanúbizonyságot. Az éves lelkészi beszámolók között megtalálható egy egyházlátogatási jegyzőkönyv, melynek elején egy hosszabb összefoglaló olvasható az alagi-dunakeszi evangélikus gyülekezet történetéről, melyet a templomépítés történetéhez csatolt.

A dokumentum - terjedelme miatt - letölthető fájlként áll rendelkezésre.

A kapcsolódó galériát is ajánljuk megtekintésre.

Letöltések

Mezei József (850,9Kb)