Konfirmandus oktatás

Konfirmandus oktatás

Konfirmandusaink szemszögéből


A konfirmandus oktatás is online zajlik, hetente-kéthetente találkozunk kisebb csoportokban, és most ebben a hírlevélben szeretném most őket megszólaltatni, és velük együtt leírni, hogy mi jelent számunkra a húsvéti történet…

Lizi imádsága, amelyet egy istentiszteletre írt:

Drága Istenem,

Köszönöm, hogy mikor ilyen nehéz időket élünk, mindig ott vagy mellettünk. 

Köszönöm, hogy most, mikor nehéz meglátni a fényt, elterelsz engem a fény felé. Én meg csukott szemmel követlek.

Hálát adok, hogy olyan közösségbe teremtettél, akik mindig ott vannak mellettem. Mindig számíthatok a családomra, és mindig megmosolyogtatnak a barátaim.

Vannak nehéz és fájdalmas pillanatok az életben, de Téged követünk, Te elvezetsz minket a fényhez. Még ha néha ez az út kanyargós is, Te mindig ott vagy, ott leszel velünk. 

Add meg, Uram, hogy ez a fény nagy láng legyen, ami bevilágítja az életünket.

Ámen.

 

A húsvéti történetben is éppen ilyen fény felé való vágyódást élhetünk meg. Beszéljen hozzánk a bibliai történet, olvassunk a sorok között, majd gondoljuk végig a konfirmandusok véleményét. 

Máté evangélista így írta le ezt nekünk:

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.

Így látják ezt a történetet a konfirmandusaink. Egy általam megadott mondatot ők fejeztek be.

Ha szerepelhetnék ebben a történetben, akkor ez lennék: a levegő, hogy ott lehessek minden pillanatában.Luca

Találkozni Jézussal olyan lehet, mint ha nagyon szomjas lennék és innék egy pohár vizet.Nóra

Ha szerepelnék ebben a történetben, akkor ez lennék: A sír, aki befogadta Jézust, és nem utasította el.Jakab

Jézus feltámadása az én szívem számára olyan, mint egy új reményPéter

A húsvéti történet azért érdekes számomra, mert én is olyan erős hitet szeretnék, mint ami a két Máriának van. - Tamara

Találkozni Jézussal olyan lehet, mint beszélgetni egy olyan emberrel, aki megérti a te oldaladat a dolgokró,l és meggyőz mások oldaláról, hogy egészben lásd a képet, és tiszta döntéseket hozz az életedben. Viszont hogy ha csak meglátnám az utcán vagy hallanék róla, lehet megijednék a tökéletességtől és nehezen közelíteném meg.Eliza

Jézus feltámadása az aszonyok számára olyan volt mint eső a növényeknek. – Marcell

Jézus feltámadása az én szívem számára olyan, mint a hit feltámadása. - Miklós

Jézus feltámadása az én szívem számára olyan, mint egy várható esemény, ami bekövetkezett. - Martin

Ha nem árultam volna el, hogy kamaszok írták ebbe a húsvéti újságba a lelki táplálékot, lehet, hogy nem találta volna ki azonnal az olvasó, hogy honnan származnak ezek a mondatok.

Imádkozzunk azért, hogy fiataljaink mind inkább megismerjék Urunkat, és megszeressék, hála fakadjon fel a szívükben, hogy a bűnbocsánat és a kegyelem, a feltámadás és az örökélet Jézuson keresztül fiatalnak és idősnek, kicsinek és nagynak egyaránt ajándék!

Ámen.