Istentiszteletek interneten

Istentiszteletek interneten

Evangélikus istentiszteleteink és egyéb közösségi alkalmaink a YouTube csatornán. 


Kedves Testvérek!

A jelenlegi rendkívüli helyzetben sem szakad meg a közöttünk lévő kötelék. Alkalmainkat ezért az online éterben tartjuk meg addig, amíg az élet vissza nem tér a normál kerékvágásba. 

Gyülekezetünk csatornája folyamatosan bővülő tartalmakkal ad lelki táplálékot lelkésznőnk, Chikán Katalin állhatatos munkájának köszönhetően. 

 

Rendhagyó Istentiszteleteink

Dunakeszi Evangélikus istentisztelet

2020.06.28.

Ének: 418. Jézusom, ki bűnös lelkem

Téma: Isten kedvtelese, hogy kegyelmet ad.

Gyermekek evangéliuma Mik 7.19c

YouTube link: https://youtu.be/uvBVgoiLnJA

________________

Rendhagyó, korábbi Istentiszteleteink időrendi sorrendben

Evangélikus istentisztelet Alsógöd
2020.06.21.

Ének: 

 • 61. Dicsértessék, Uram...

Gyerekek evangéliuma:

 • Lk 14,15 az öt kismalaccal.

Téma: Boldog, aki Isten országának vendége. Meghívottak és behívottak közösségében mindig vendég leszek Istennél, mert az ő hívása szüntelen.

YouTube link: https://youtu.be/2n2ugE-MQZY

________________

Evangélikus istentisztelet Dunakeszi - Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap 
(2020.06.14.)

Ének:

 • 286. Van örök kincsünk becsesebb

Az ige fogyasztása, emésztése és hasznosítása.

YouTube link: https://youtu.be/dMxajc3WmL0

 

________________

Evangélikus istentisztelet Alsógöd - Szentháromság ünnepe
2020.06.07

Ének:

 • 248. Ó, teremtő Atya Isten

Alapige:
Az egyszerűség nagyszerűségében Isten kinyilatkoztatta magát az egyszerű embereknek. Az Ő kegyelme miatt ujjonghatunk Jézussal együtt.

YouTube link: https://youtu.be/4pj4pTQCZCI

________________

Evangélikus istentisztelet Alsógöd - Pünkösd ünnepe
2020.05.31.

Ének:

 • 232. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét

Vers:

 • Lackfi János: Egymásban

Alapige:

 • Jn 14,16-21

Téma: A Szentlélek, mint Pártfogó olyan mint a jó szülő, lelkiismeretetet parancsol, lelkesítve tanít, és lelkitársunk.

YouTube link: https://youtu.be/szOebKJgvv0

________________

Evangélikus istentisztelet Dunakeszi - Húsvét utáni 6. vasárnap
2020.05.24.

Ének:

 • 327

Téma: A keresztyén ember és a harkály. Kipróbált, katona, kegyelemteljes.

YoutTube link: https://youtu.be/F8eEFHE5tGQ

________________

Mennybemeneteli áhítat a dunakeszi evangélikus konfirmandus órán
2020.05.21.

A konfirmandus órán résztvevőkkel készítettük 2020 Mennybemenetelén.

YouTube link: https://youtu.be/DmD4pi_xYiQ

________________

Dunakeszi Evangélikus karantén istentisztelet Húsvét után 5. vasárnap
2020.05.17.

Énekek :

 • 87
 • 88

Téma: Imádság mindenekelőtt, mindenekfelett és mindenekben. A négyféle imádság típusa.

YouTube link: https://youtu.be/FwA2SvnqEAw

 

A gyerekek és mindenki számára, aki a jövő heti mennybemeneteli ünnepre készül:

Dunakeszi Evangélikus karantén istentisztelet gyerekeknek
2020.05.17.

Énekek:

 • Téged kér szívünk, Jézus, jöjj... EÉ 575
 • Ne aggodalmaskodjál... EÉ 586

Mennybemenetelről beszélgettünk.

YouTube link: https://youtu.be/iN79qsVGmM4

________________

Dunakeszi Evangélikus karantén istentisztelet Húsvét után 4. vasárnap
2020.05.10.

Énekek:

 • 233
 • 318

Téma: Pál és Szilász éjszakai éneke a börtönben. Ma az éneklés vasárnapja van (a karanténban is). Mindannyian zárt és megnyíló ajtók között vagyunk, és cselekedeteinken életek múlnak, ahogyan Pálék idejében is. Az otthon értelmezése is előkerül, hol van az otthon a foglyoknak és mai hívőknek?

YouTube link: https://youtu.be/bSkmmAaVKaI

 

Dunakeszi evangélikus karanténistentisztelet korábbi esti felvételről
2020.05.10.

Kicsik hittanja: Pál és Szilász a börtönben

A felvételt Húsvét ü. u. 4. vasárnapon is megnézhetjük, mert a téma ugyanaz, mint ami a korábbi hittanórán volt. Készült: egy éjszaka a dunakeszi parókián.

YouTube link: https://youtu.be/bRs0BQ1A41w

________________

Dunakeszi Evangélikus karantén istentisztelet gyerekeknek 
2020.05.03.

Ige:

 • Jn 16,16-23a

Téma: Anyák napján a Biblia is arról ír nekünk, hogy egy gyermek megszületésekor az anya fájdalmat él át, de az új élet láttán még nagyobb öröm költözik szívébe. A mennyei Atya is átéli ezt sokféleképpen gyermekei miatt. Bemutató az egyhetes kiscicákról és az anyamacskáról a parókián.

Ének:

 • 544

1. Jézusom, kérlek, nézz reám, És áldd meg édes jó anyám! Mindig ragyogd be éveit, Töröld le hulló könnyeit!

2. Áldd meg, ha szolgál minekünk, És ha imát mond érettünk, Te hallgasd meg, ha felsóhajt! Erősítsd szívét, vigasztald!

3. Hála jó anyánkért neked! Hallgasd meg kérő gyermeked! Áldd meg őt, egész életét! Irgalmaddal te óvd, te védd!

YouTube link: https://youtu.be/F0BIQi0GGJU

Dunakeszi Evangélikus karantén istentisztelet Húsvét után 3. vasárnap
2020.05.03.

Énekek:

 • 364 Öröm van nálad
 • 459 Velem vándorol utamon

Textus:

 • Zsid 11,13-19

Téma: Hitünk típusait is bemutatja az ige: vágyakozó, tudatos, bebizonyított, vándorló hit. Vajon melyik a miénk? Egyáltalán miben, kiben hiszünk manapság?

YouTube link: https://youtu.be/ZLzJqpI2q_c

________________

Dunakeszi evangélikus istentisztelet gyerekeknek, Húsvét utáni 2. vasárnap
2020.04.26

Raffaelló báránnyal ezt az éneket tanuljuk meg:

Az Úr énnékem őriző pásztorom,
Azért semmiben meg nem fogyatkozom.
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet,
És szép kies folyóvízre legeltet;
Lelkemet megnyugtatja szent nevében,
És vezérl engem igaz ösvényében.

YouTube link: https://youtu.be/qQWuHlnwINA

Dunakeszi evangélikus karantén-istentisztelet Húsvét utáni 2. vasárnap
2020.04.26

Énekek:

 • 422 Eltévedtem, mint juh
 • 334 Az Úr az én hű pásztorom

Illusztráció a jó pásztorról: https://www.youtube.com/watch?v=Yo08Foj0eaM&feature=share

Téma: A jó pásztor tulajdonságai engem is érintenek, mikor pásztori szerepbe kerülök. A jó pásztornak viszont támad az ősellensége is.

YouTube link: https://youtu.be/iVh1yPeBRag

________________

Evangélikus istentisztelet gyerekeknek Dunakeszi - Húsvét utáni 1. vasárnap 2020.04.19.

Ének:

 • Örvendjetek (Zarándokének 65.)

A feltámadott Jézus megjelenik a zárt ajtók mögött, és Tamás láthatja őt.

YouTube link: https://youtu.be/mznOM7BHG54

 

Evangélikus karantén-istentisztelet Dunakeszi - Húsvét utáni 1. vasárnap2020.04.19.

Énekek:

 • 225 Támadj fel új életre...
 • 338 Isten nékem erőm...

Ige:

 • Zak 8,4-8

Prófécia a reményteljes jövőről. Életünk egy játszótér, melynek kapui zárnak, nyílnak.

YouTube link: https://youtu.be/LtKG2KZDqC0

________________

Evangélikus karantén-istentisztelet gyerekeknek Húsvéthétfő
2020.04.13.

A húsvéthétfői emmausi vándortanítványok történetét mondjuk el.

YoutTube link: https://youtu.be/5r_BGuEYsXs

Evangélikus istentisztelet Dunakesziről Húsvét ünnepének második napján,
2020. április 13-án.

Korálprédikáció az emmausi tanítványok történetéről.

Énekek:

 • 388. Győzelmet vettél
 • 221. Két tanítvány indul útnak (korálprédikáció)
 • 214. Jézus Krisztus, Üdvözítünk

YouTube link: https://youtu.be/Yvnji1OMYgw

________________

Evangélikus istentisztelet Dunakesziről Húsvét ünnepén, 
2020 április 12-én.

Jób történetének három részlete bennünket is megszólít egyházi ünnepeinken keresztül: az élet a Húsvété, a látás a Karácsonyé, a tudás a Pünkösdé.

Énekek:

 • 223. Jézus él, én is vele
 • 215. Jézus, Megváltónk sírba szállt

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/FqIcC8m3AoM

Gyerekistentisztelet Húsvétvasárnap

Hajnali bejelentkezés Jézus feltámadásának történetével a parókia emeletéről. A nap kel fel, a hold lenyugvóban van.

YouTube link: https://youtu.be/35mYEDBzvgQ

________________

Evangélikus istentisztelet Dunakesziről Nagypéntek ünnepén, 
2020.április 10-én.

Passióolvasás, és rövid igehirdetés keresztjeink színéről. Lucky Malaki is részt vesz a felnőtt istentiszteleten, és a végén megtanít egy fontos igét görögül, majd együtt imádkozza a gyülekezettel a Miatyánkot.

A szülők bölcsességére bízom, hogy melyik részbe vonják be gyermekeiket.

Énekek:

 • Az evangélikus énekeskönyv 39. oldalán található "K" liturgia énekei.

 Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/clh-AQFutcU

________________ 

Evangélikus karantén-istentisztelet gyerekeknek Dunakeszi, Nagycsütörtök 
2020.04.09

Páskavacsorát eszünk.

Ének:

 • 570. Ott voltál, mikor megfeszítették őt

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/lIPMWEF_46I

Evangélikus karantén-istentisztelet Dunakesziről Nagycsütörtök ünnepén, 
2020. április 9-én.

A Gecsemáné kerti események: minek kell maradni és távozni az életünkben?

Énekek:

 • 306. Készülj, lelkem, Jézusodhoz
 • 305. Megváltó drága Jézusom

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/7dE9Cd6tpQ4

________________

Evangélikus istentisztelet gyerekeknek Dunakeszi Böjt 6. vasárnapja, Virágvasárnap, 
2020. április 5-én.

Lucky Malaki a filippi Krisztus-himnuszról tanít. Milyen volt Jézus emberként?

Énekek:

 • 560. Indulj az úton
 • 570. Ott voltál, mikor megfeszítették őt

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/nuk7sH5Zj_E

________________ 

Evangélikus karantén-istentisztelet Dunakeszi Böjt 6. vasárnapja, Virágvasárnap 
2020. április 5-én.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Bennünket hordoz Jézus, és áldott cserét ad Virágvasárnapra a szívnek.

Énekek:

 • 141. Mint fogadjalak téged
 • 290. Hű Urunk, Jézus

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/ReyFhIFsnxE

 ________________

Evangélikus istentisztelet gyerekeknek Dunakesziről Böjt 5. vasárnapján,
2020. március 29-én. 

Lucky Malaki Jézusról mesél, aki minden és mindenkit ismer. Még Ábrahámot, még a halált is!

Énekek:

 • 586. Ne aggodalmaskodjál
 • 560. Indulj az úton

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/nioeMV6kOVk

Evangélikus istentisztelet Dunakesziről Böjt 5. vasárnapján, 
2020. március 29-én.

Jézus megnyitotta előttünk a mennyet, és a mennyei vacsorára hív. Két emlék a gyülekezetből: a gyülekezeti nap paprikás krumplija és a szeretetvendégségek süteményei közelebb visznek ehhez az igéhez.

Énekek:

 • 192. A próféták megmondották
 • 452. Rád tekintek, mindenható

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/VoDxGMcvZOQ

 ________________

Evangélikus istentisztelet gyerekeknek Dunakesziről Böjt 4. vasárnapján
2020. március 22-én.

Lucky Malaki elmeséli az ötezer ember megvendégelését.

YouTube link: https://youtu.be/LQMqY7MZgXc

Evangélikus istentisztelet Dunakesziről Böjt 4. vasárnapján, 
2020. március 22-én.

Hogyan építjük életünk házát? A zsámbéki templomhoz hasonlíthatjuk életünk romjait,majd felépülését, és az okos és bolond példázatbeli építkezéséhez.

Énekek:

 • 320. Eljött hozzánk az üdvösség
 • 429. Ébressz, Urunk, te szent igéddel

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/GIUqQa05mYs

 ________________

Evangélikus istentisztelet Dunakesziről Böjt 3. vasárnapján, 
2020. március 15-én.

A látás vasárnapján a mennyei istentisztelet látomása tárul elénk. A földi viszonyok most nem túl kedvezőek, mi mégis várjuk a Húsvét világosságát a sötét időkben is.

Énekek:

 • 188. Krisztus, ártatlan Bárány
 • 469. Nálad az üdv és igazság

Igét hirdet: Chikán Katalin

YouTube link: https://youtu.be/n2Pg3iu_6Zc