Kedves gyülekezeti testvéreink!

Kedves gyülekezeti testvéreink!

2020.05.08

Húsvét fényére tekintve és emiatt reményteli lélekkel, de a valamennyiünket körülvevő járványügyi helyzet miatt mégis nehéz szívvel és aggodalommal írom ezt a levelet a dunakeszi, gödi és sződligeti evangélikus testvéreknek. 


Immár hazánkban is hetek óta tart a koronavírus-járvány okozta rendkívüli állapot, amely nemcsak az egészségügyi ellátórendszerre, a gazdaságra, a családok és egyének életére van korábban még soha nem tapasztalt hatással, hanem egyházunk és gyülekezeteink életét is döntő módon befolyásolja: vasárnaponként üresek templomaink, hétközi közösségi alkalmainkat sem tarthatjuk meg a megszokott módon, a személyes találkozások hiánya valamennyiünk lelkét mélyen érinti.

Talán nem mindig gondolunk arra, hogy mindezek a körülmények gyülekezetünk anyagi helyzetét is megnehezítik, hiszen kiadásaink továbbra is változatlanok, viszont az egyébként hétről hétre befolyó perselypénz és a rendszerint személyesen, készpénzben befizetett adományok és egyházfenntartói járulék most nagyrészt hiányzik a gyülekezet pénztárából. Jól tudom, hogy sok evangélikus testvéremre is nagyon komoly anyagi terheket ró a járvány okozta helyzet, mégis szeretném mindannyiuk szívére helyezni – kinek-kinek lehetőségéhez mérten – a gyülekezetünk iránti anyagi felelősségvállalást, mégpedig annak érdekében, hogy gyülekezetünk megmaradhasson ezekben a nehéz időkben is, és továbbra is Isten igéjét hirdethesse – most még csak az online felületeken, de reménységünk szerint minél hamarabb a hagyományos, közösségi keretekben.

A perselypénz, az egyházfenntartói járulék és az adomány befizetésének több lehetséges módja van. Ezek közül mindenki ki tudja választani azt, ami mostani élethelyzetének vagy éppen internethasználati szokásainak a legjobban megfelel.

1. Talán elsősorban idősebb testvéreink, de mások is, akik egyáltalán nem vagy csak korlátozottan használnak számítógépet, élhetnek azzal a megoldással, hogy vasárnaponként, az Ige melletti elcsendesedést követően, a nyomtatott formában elolvasott vagy interneten meghallgatott-megnézett istentisztelet után „házi perselybe”, borítékba teszik bele azt az összeget, amennyit egyébként vasárnaponként a templomi perselybe szoktak tenni, illetve amennyi jelenlegi körülmények között módjukban áll. Később, a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával ennek tartalma a templomi perselybe kerül majd. Lehetőség van arra is, hogy az ilyen módon megtöltött borítékot a testvérek valamelyik önkéntes gyülekezeti tagnak vagy presbiternek eljuttassák, akik – természetesen a megfelelő védőfelszerelésben (maszkban és kesztyűben) – házhoz is tudnak menni érte. Aki ez utóbbi megoldást választaná, kérem, keresse meg telefonon vagy email-ben a gyülekezet lelkészét, felügyelőjét vagy valamelyik presbitert.

2. Azoknak, akik jártasak az online bankolásban, mindenképpen azt javasoljuk, hogy internetes banki felületen keresztül utalják át anyagi hozzájárulásukat a gyülekezetek bankszámlájára:

  • Dunakeszi: OTP 11742104-20036940
  • Göd: OTP 11742104-20053471

3. A banki átutalásra egyházunk országos irodája egy másik könnyen kezelhető digitális megoldást is kidolgozott, ugyanis a perselypenz.hu internetes adományozó honlapon keresztül, az adatvédelmi és pénzügyi biztonsági szempontok maximális tiszteletben tartása mellett segíthetünk annak a gyülekezetnek, amelyet az átutaláskor megjelölünk. Az adományozó a honlapon személyes adatai megadása mellett kiválaszthatja az adományozni kívánt egyházközséget, megadhatja az összeget és az adomány célját. Ezután kerül sor a bankkártyás fizetésre. A sikeres tranzakcióról az adományozó email-üzenetet kap. A fenti módon beérkező adományokat az Országos Iroda kezeli, és minden hónap elején átutalja a célként megjelölt gyülekezetek részére.

A felületen először az „Egyházközség” rovatban ki kell jelölni a Dunakeszi Evangélikus Egyházközséget, majd ezt követően a „Melyik részének?” sorban lehet választani a (dunakeszi) anyaegyház, a gödi leányegyház és a sződligeti fiókegyház között.

Szeretném továbbá felhívni testvéreim figyelmét gyülekezeti honlapunkra (dunakeszi.lutheran.hu) is, ahol a GyIK (Gyakran ismételt kérdések) menüpontban kérdés-felelet formában tájékozódhatnak a gyülekezet anyagi életéről, az egyházfenntartói járulék ajánlott összegéről és az adó 1%-ának felajánlásával kapcsolatos lehetőségről is. Ennek az ún. pénzügyi kisokosnak tartalmát nyomtatott formában is elérhetővé tesszük a jelen levél mellett.

Minden kedves testvéremnek és szeretteiknek az életére Isten megtartó áldását kérem, abban a reményben, hogy minél hamarabb lehetőségünk lesz a személyes találkozásra, a közös ünneplésre és hálaadásra!

Erős vár a mi Istenünk!

Dr. Ittzés Máté
felügyelő
a gyülekezet presbitériuma nevében